275 omkom i trafiken 2014 – näst lägst sedan 1944

Medan 2014 visserligen innebar en ökning i antalet omkomna i trafiken i jämförelse med 2013, då 260 omkom, så är det en långsiktigt väldigt låg siffra. Den näst lägsta sedan andra världskriget. Transportstyrelsen anser det realistiskt att nå målet med maximalt 220 omkomna år 2020. 

Antalet omkomna motorcyklister landade på 31 vilket är lika många som under 2012, det längsta antalet de senaste tio åren. Grupper som bilister och motorcyklister har sett en minskning medan antalet omkomna mopedister, cyklister och gående ökar. Exempelvis omkom 34 cyklister, 2013 var den siffran 15 – alltså över dubbelt så många. 

– Det är gott och väl att folk cyklar, det är bra för både miljö och hälsa, men det här är avigsidan, säger Transportstyrelsens stabschef Jacob Gramenius till Vi Bilägare. Det är en markant ökning som vi kommer att titta närmare på.