​Skogskörning bra för växt- och djurliv

Mycket av landskapet i Sverige förändras när gamla grustag och odlingsmarker tillåts växa igen. Djur och växter som trivs i sandhedar och öppna gräsmarker har fått det tuffare och vissa arter riskerar att helt försvinna.
 
I Partille utanför Göteborg har naturvården i samarbete med den lokala trial-klubben lyckats rädda den ovanliga blomman klockgentiana och fjärilen alkonblåvinge genom att köra på ett sätt som efterliknar tidigare markstörningar i området.
 
Efter trial-klubbens körning ökade antalet blomstjälkar av den ovanliga blomman (stänglar) från 36 till 55 på ett år.
 
”Det är glädjande att vi kan se ett resultat efter en så enkel åtgärd. Även om många av de nya stänglarna finns inom samma område där arten redan växte, ser vi också ett flertal nyetablerade stänglar på de ytor där motorcyklarna körde”, säger Emil Nilsson, biolog på park- och naturförvaltningen i Göteborg i ett pressmeddelande.
 
Diskutera: Vet du fler sätt som terrängkörning skulle kunna gynna miljön?