​Ändrade regler vid polisjakt

– Vi vill ha tydligare regler, tolkningsutrymmet ska bli så litet som möjligt, säger Martin Lundin, kommissarie vid Polismyndighetens utvecklingsavdelning till Svt Nyheter.
 
Störst fokus har legat på två punkter, där den ena har varit underlättandet för polisen att använda spikmattor och den andra syftar till att förtydliga vad olika begrepp betyder.
 
 I vissa fall har det varit oklart om det handlar om ett ”efterföljande” eller ett ”förföljande” under biljakter. Det förstnämnda avser ett förföljande på avstånd och det senare handlar om aktiv jakt med syfte att stoppa fordonet. De nya reglerna innebär att vakthavande polisbefäl tvingas säga exakt vilket av de två som gäller.
 
Reglerna ändras som en följd av en dom av Svea hovrätt där en polisman dömts för tjänstefel efter att en begäran om öppning av Hjulstabron för att få stopp på ett undflyende fordon, något som resulterade i att de två personer som färdades i bilen omkom.
 
Diskutera: Vad tycker du om polisens nya riktlinjer?