Nyförsäljningen minskar ytterligare

 – Januari månad är en svår månad att dra slutsatser av. Många kunder avvaktade sannolikt med köp i väntan på motorcykelmässan. Där skrevs många kontrakt vilket kommer att visa sig längre fram i registrerings-statistiken. Vi måste komma några månader in på året innan vi kan börja bedöma tendenser, säger Per Johansson, Vd för McRF.

– Vi ser också att privat- och parallellimporten minskar med 80 procent vilket betyder att den ordinarie branschen håller ställningarna väl, avslutar Per Johansson.

Fondonstyp Procent

Motorcyklar två och fyra hjul

Nyregistreringen av motorcyklar, två och fyra hjul, till och med januari 2011 är 401 fordon. Motsvarande siffra för 2010 var

359 fordon.

+11,7

Motorcyklar, två hjul
Nyregistreringen av motorcyklar, enbart två hjul, till och med januari 2011 är 110 fordon. Motsvarande siffra för 2010 var

170 fordon.

-35,3

Quadricycles
Nyregistreringen av Quadricycles till och med januari 2011 är

291 fordon. Motsvarande siffra för 2010 var 189 fordon.

+54

Moped
Nyregistreringen av mopeder till och med januari 2011 är

137 fordon. Motsvarande siffra för 2010 var 191 fordon.

-28,3
ATV
Nyregistreringen av ATV till och med januari 2011 är 478 fordon. Motsvarande siffra för 2010 var 364 stycken.
+31,3

Annons

Annons

Senaste utgåvan