Nya krav för handledare vid övningskörning

Idag krävs obrutet körkortsinnehav under de senaste fem åren för att bli godkänd som handledare vid privat övningskörning. Från årsskiftet räcker det med sammanlagt fem års körkortsinnehav under de senaste tio åren.

Förutsättningen är att körkortet inte har varit återkallat de senaste tre åren på grund av grova brott eller rattfylleri. Återkallelse på grund av rattfylleri under de senaste tre åren utgör alltid hinder oavsett spärrtid. Mindre allvarliga trafikbrott som föranlett spärrtid på sammanlagt högst tre månader utgör däremot inte hinder för att bli godkänd som handledare.

Möjligheten att bli handledare kvarstår även om körkortet har varit återkallat på grund av sjukdom eller om det har varit ogiltigt av annat skäl än återkallelse, till exempel om det inte har förnyats i tid.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser