Nya hastighetsgränser under 2008 och 2009

Vägverket vill anpassa hastigheten hos trafiken utefter vägarnas standard. Större förändringar förväntas bli aktuella till hösten för att sedan fortsätta under 2009. Kopplingen mellan vägtyp och hastighetsbegränsning ska stärkas; säkra vägar kan räkna med höjda hastighetsbegränsningar medan de vägar som är i sämre skick och är olycksdrabbade kan räkna med sänkningar.
Utöver dagens hastighetsbegränsningar tillkommer 40, 60, 80, 100 och 120 kilometer i timmen och bildar med de gamla begränsningar vad Vägverket kallar för ett tiostegssystem.

Den första översynen kommer att ske på europa- och riksvägar och de nya skyltarna beräknas komma framåt hösten. Därefter kommer det att inledas en översyn av de statliga vägarna under 2009.

På bilden kan du se Vägverkets förslag på hastighetsbegränsningar på de nationella vägarna.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser