Nej till regskylt fram, igen!

Saxat ur debatten onsdag 16 mars (av SMC);

Sten Bergheden, M: " Alliansregeringen säger också nej till S och V:s förslag om införande av fordonsskyltar fram på motorcyklar. Dels är motorcykelåkarna mot detta av säkerhetsskäl, dels är ett av de tyngsta argumenten att det skulle uppfattas som ett handelshinder inom EU om Sverige ensidigt inför ett krav på skyltar för sina motorcyklar. Sverige behöver inte vara först med allt, speciellt inte när det inte är bra förslag. I övrigt är det Transportstyrelsen som beslutar om utformningen av fordonens skyltar." 

Siv Holma, V: "När det gäller registreringsskyltarna vill jag bara passa på att rätta till. Om man läser reservationen ordentligt ser man att det faktiskt står att vi vill att frågan om registreringsskylt fram på motorcyklar ska utredas. Det är en stor skillnad mot vad Bergheden ville framställa att reservationen innehöll."

Sten Bergheden, M: När det gäller registreringsskyltar fram på motorcyklar är vi inte ens beredda att utreda frågan. Vi tycker att vi har ett system i dag som fungerar. Självklart får vi bevaka detta vidare, men EU går i samma riktning som vi. Dels finns det säkerhetsskäl, dels är det EU-handelsproblem med den här frågan. Dessutom är det ändå svårt att identifiera en motorcyklist som har både visir, halsduk och luva på. I så fall måste man hitta en annan lösning för att komma åt fortkörning med motorcyklar.

Samtidigt avslogs SMC:s motion om att få använda platsen på registreringsskylten för en reflekterande dekal. Ett av de vanligaste felen och grunderna för underkännande vid kontrollbesiktning är avsaknad av bakre reflex… En reflekterande dekal på skylten skulle kunna lösa detta. Utskottet ansåg att frågan ska avgöras av ansvarig myndighet, i det är fallet Transportstyrelsen. SMC meddelar att de kommer att ta upp frågan med Transportstyrelsen igen.

Annons

Annons

Senaste utgåvan