Motorsportgymnasium på Ring Knutstorp?

Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund och Ring Knutstorp undersöker för närvarande möjligheten att starta ett motorsportgymnasium år 2009.

Undersökningen ska bli klar första halvan av 2008. Därefter ska ett beslut om en eventuell start 2009 fattas.

Om motorsportgymnasiet blir realitet kommer det vara det första av sitt slag i Skåne. På gymnasiet ska både körning och teknik läras ut. I första hand satsas det på bilkörning, men i ett senare skede tilltänker man att öppna en mc-linje. Det kommer att vara möjligt träna bankörning under skoltid och få poäng för detta, principen följer redan existerande idrottsgymnasium.

Utbildningen skulle mestadels hålla till vid Ring Knutstorp som nu satsar och bygger ett utbildningscentrum på 800 kvadratmeter.

– Jag ser det här som ett viktigt steg i en framtida utveckling och satsning, säger Lars Svensson, ansvarig ledare vid Ring Knutstorp.

– Det är vår målsättning och ambition att skapa en attraktiv utbildningsmöjlighet för gymnasieelever. Utbildningen kommer att rikta sig till elever i Skåne och däromkring, men också Danmark, säger Tomas Johansson, utbildningsdirektör i Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund.

Vad tycker du om satsningen, önskar du helt plötsligt att du satt på skolbänken igen? Tyck till.

Annons

Annons

Senaste utgåvan