Motorcyklar får varningssystem för fortkörning

Projektet heter Saferider och togs upp i EU i går som ett förslag för att minska motorcykelolyckor. Målet är att ”designa och utveckla avancerade förarhjälpmedel och inbyggda informationssystem”, enligt MCN. En display som sitter tydligt monterad ska med röda siffror berättar att det går för fort och påpekar den egentliga hastighetsbegränsningen. Likadant blir det om en kurva anses för skarp för att klaras i hastigheten som hålls eller om det finns risk för frontalkollision.

Försök på väg ska börja år 2010, enligt EU-kommissionens planer som stöds av F.E.M.A, Federation of European Motorcyclists Associations.

Annons

Annons

Senaste utgåvan