Mobila hastighetskameror

Det är polisens nya digitala hastighetskameror som nu även tagits fram för mobil användning. Systemet med mobila hastighetskameror kommer att prövas vid en rad vägarbeten längs E4 i Västernorrland och i Gävleborg. Hastighetskameror har visat sig vara ett effektivt sätt att sänka medelhastigheten och därigenom minska antalet olyckor.

– Med det här försöket fullföljer vi vår tradition av att snabbt anamma ny teknik för att öka trafiksäkerheten. Vi var först i Sverige med att bygga vajermitträcken, och vi var först ut med ATK, säger Bo Sjödin, avdelningschef på Vägverket Region Mitt.

Försöket är ett samarbete mellan Vägverket Region Mitt och trafikpolisen i Gävleborg och i Västernorrland. Polisen ansvarar för att överträdelser utreds och för att fortkörare bötfälls.

Källa: Vägverket

Annons

Annons

Senaste utgåvan