MISSVISANDE!

Så här skriver MCRF i ett pressmeddelande idag:

”Den 2 januari 2007 presenterade Vägverket preliminära uppgifter för olycksutvecklingen i trafiken under föregående år. Siffrorna visar bland annat på en ökning av antalet omkomna motorcyklister och mopedister jämfört med föregående år. De påvisar dock inte hela sanningen utan är missvisande.

– Vad man inte tar hänsyn till i beräkningen är det ökade antalet nyregistrerade tvåhjuliga fordon. Under året ökade antalet nyregistrerade motorcyklar med 23,3 procent, samma siffra för mopeder var 10,4 procent, säger Per Johansson, VD för Moped- och Motorcykelbranschens Riksförbund.

Totalt ökade antalet motorcyklar med sju procent under året till 268 000 vilket dessutom är en fördubbling på tio år. Den varma och långa sommaren är troligtvis också en bidragande orsak till en ökning av antalet motorcyklister på vägarna med fler resor och fler kilometer.

Vägverkets Generaldirektör Ingemar Skogö meddelar att Vägverket har överlämnat åtgärdsförslag till regeringen för att öka trafiksäkerheten för främst mopedister. Förslaget behandlar införande av körkort, fordonsregistrering, regler för skjutsning och ökad utbildning. Vägverket uttrycker oro för olycksutvecklingen för motorcyklister och mopedister.
Samtidigt framhåller man den positiva utvecklingen för fyrhjuliga fordon med mötesfria vägar, säkrare bilar och antisladdsystem med mera. Men i avseende på motorcykel- och mopedolyckor visar Vägverket enbart upp totala siffror.
(…)
Olycksstatistiken för tvåhjuliga fordon möter dock en positiv trend procentuellt sett trots dödsolyckor, med nära konsekventa årliga dödssiffror under en tioårsperiod, samtidigt som antalet motorcyklister fördubblats.
(…)
År 2005 omkom 46 personer färdandes på motorcykel, jämfört med 56 personer under 2006. Antalet omkomna mopedister ökade från åtta personer 2005 till 12 personer 2006.”

Vad tycker du, diskutera nedan.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser