Minska trafikdöden, kör som kvinnor!

– Det är skillnad mellan kvinnors och mäns resmönster. Det finns flera orsaker till detta. Vägverket och andra aktörer har börjat analysera vilka konsekvenser ett jämställdhets-perspektiv kan få för vägtransportsystemets utformning och förvaltning. På sikt ska vi uppnå ett jämställt transportsystem, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö i en kommentar till sektorsredovisningen.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser