Mer etanol i bensinen framöver

Nu är det bestämt att det kommer att bli mer biodrivmedel i bensin från augusti 2021. Då kommer E10 att bli den nya standardkvaliteten för 95-oktanig bensin, istället för E5.

För att främja användningen av biodrivmedel har regeringen infört så kallad reduktionsplikt för bensin och diesel. Det innebär att alla drivmedelsleverantör varje år måste minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel med en viss procentsats. Reduktionsplikten innebär ett mer långsiktigt styrmedel jämfört med tidigare skattenedsättning och bidrar till användningen av mer klimatsmarta biodrivmedel. Styrmedlet ska bidra till att nå det nationella målet om 70 procent minskade växthusgasutsläpp från inrikes transporter till 2030.

– Med den nya reduktionsplikten ger vi långsiktiga förutsättningar att minska klimatutsläppen från fordon, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.   

Reduktionsplikten är en del av det s.k. januariavtalet som är en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna. Det framgår av punkt 31 i avtalet att reduktionsplikten ska vara utformad så att den bidrar till att nå det nationella målet om minskade växthusgasutsläpp från inrikes transporter, exklusive inrikes luftfart, med minst 70 procent senast till 2030 jämfört med 2010. 

I princip all blyfri 95-oktanig bensin innehåller i dag 5 volymprocent etanol (E5). En 98-oktanig bensin innehåller ofta lägre inblandning av etanol. Energimyndigheten anger att det utöver 10 volymprocent etanol är möjligt att blanda in omkring 25 volymprocent biobensin. Bensin är en blandning av ett stort antal olika kolväten, vilket gör att begreppet biobensin kan omfatta produkter med förhållandevis olika egenskaper. Den biobensin som används i dag, bionafta, har ett lågt oktantal vilket begränsar inblandningen till ett fåtal procentenheter. Det kan enligt myndigheten bli nödvändigt att producera fossil bensin med ett högre oktantal för att klara en hög inblandning. 

Merparten av motorcyklarna med bensinmotor, som är tillverkade under senare år (exakt varierar mellan tillverkare och modeller) är kompatibla för att köras med E10-bränsle.

För mer exakt koll på om just din motorcykel är lämpad för E10 bör du kontakta din auktoriserade återförsäljare.  

LÄNK till motorcykelbranschens info-sida i ämnet, som ger en fingervisning om vilka modeller som är E10-kompatibla eller inte…

 LÄNK till E10-nyhet hos Motorhistoriska Riksförbundet

Annons

Annons

Senaste utgåvan