Mc-poliser bör inte köra för fort!

Sedan en tid har klagomål funnits på att flera motorcyklar från BMW (både K- och R-modeller) vibrerar alldeles för mycket. Vid en kontrollmätning av vibrationer uppmättes ohälsosamt höga värden. Flera Poliser har fått sina motorcykelrelaterade vibrationsskador klassade som arbetsskada. Nu har därför Gunnar Lindelöw, länspolismästaren i Jönköpings län, beslutat att samtliga polismotorcyklar i länet ska stå still.
Problemet med kraftiga vibrationer uppstår i hastigheter över 90 kilometer i timmen. Rikspolisstyrelsen rekommenderar därför att poliserna inte ska köra för fort.
-Vidare finns ju alltid möjligheten att välja bort motorcyklarna helt, förklarar Harald Boström, chef för polisenheten hos Rikspolisstyrelsen.
På sikt kommer fordonsparken att bytas ut och en upphandling är redan på gång. Rikspolisstyrelsen har visat intresse för Honda Pan European, vid sidan om flera modeller från BMW.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser