Längre intervall mellan besiktningsbesöken

Hojar är i bättre skick än bilarna. Bara var femte hoj underkänns i besiktningen mot varannan bil. Detta gör att Vägverket nu föreslår längre intervaller mellan besiktningarna. Förslaget som lagts till riksdagen är att första besiktningen ska ske efter fyra år, därefter bör kontrollbesiktning ske vartannat år. Nu är första besiktningen efter två år och sedan vartannat år fram till den är tio år, då sker besiktning varje år. Ett vettigt förslag som mottagits väl av motorcyklister.

Intressant att notera är att Vägverket konstaterat är att trafikanter blir allt mer positiv inställda till automatisk fartövervakning med kameror. Stödet har ökat från 59 till 67 procent det senaste halvåret. Kvinnor är mer positiva än män.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser