KTM förlänger serviceintervallerna för RC8 & 690

När det kommer till RC8 och RC8R gäller förändringen samtliga hojar, det vill säga från och med årsmodell 2008 och framåt. Ägarna är redan underrättade om detta per brev.

När det kommer till 690-maskiner som SMC, Duke (R), Enduro (R) gäller de förlängda serviceintervallerna som sagt endast från och med årsmodell 2010.

Garantitiderna är däremot oförändrade, de är och förblir två år.

Via länken nedan får du svart på vitt om serviceintervaller och tidsåtgång (i minuter) för samtliga KTM.

Annons

Annons

Senaste utgåvan