KTM återkallar vissa 1290 Super Adventure

KTM Pressmeddelande, 2019-02-13:

KTM återkallar ett specifikt antal 1290 Super Adventure modellår 2015 och 2016 för kontroll av bränsletank.
KTM återkallar nu ett specifikt antal motorcyklar av modellen 1290 Super Adventure, modellår 2015 och 2016. Grunden till återkallelsen är utbyte eller modifiering av bränsletank.
I samband med tillverkningen av bränsletanken för den ovanstående modellen uppstod avvikelser under den roterande smältprocessen. Det kan därför hända att det sipprar ut extremt små mängder bränsle vid tankkåpans nedre skruvinfästning.
Om bränsleläckage kan identifieras måste bränsletanken bytas ut. Om ett läckage ej identifieras kan det drabbade området skyddas ytterligare genom att montera ett ombyggnadskit.
Berörda ägare av de specifika modellerna blir personligen informerade via brev och ombedda att omedelbart ta kontakt med en auktoriserad KTM-Återförsäljare för bokning av verkstadstid. Kunder kan även kontrollera under service på KTM’s hemsida om deras motorcykel berörs av detta.
Byte eller återmontering av bränsletanken tar ca 65 minuter och kan endast göras hos auktoriserade KTM-Återförsäljare. Kontrollen för de berörda modellerna är kostnadsfri och faller inom ramen för garantin.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser