Körkort för EU-moped till 2009

Sedan EU-mopedens intåg i Sverige 1999 har olyckorna ökat kraftigt, vilket även gäller antalet fordon. Hur körkortsprovet skall vara utformat samt vilka krav som skall ställas på dig som förare är ännu oklart. Det är även oklart om det förarbevis som används i dagsläget skall användas för de mopeder som inte är EU-klassade eller om det skall vidareutvecklas.

år 2006 var antalet dödade och svårt skadade på moped 344 stycken i Sverige.

Vad tror du? Är det rätt väg att gå?

Annons

Annons

Senaste utgåvan