Kör motorcykel som om du älskar livet

Foto: SMC

Trädgårdsmöbler plockas fram och tussilago dyker upp längs vägarna. Våren är här igen. Precis samma gäller för motorcyklar. Därför bör man vara extra vaken i trafiken så här års. Motorcyklar är små och syns inte lika bra som stora fordon. Därför, var extra uppmärksam och visa dina medtrafikanter hänsyn.

Antalet motorcyklar har nästan fördubblats sedan millennieskiftet 2000. Samtidigt har antalet omkomna och svårt skadade minskat. Den trenden vill Sveriges MotorCyklister, SMC, gärna se en fortsättning på. Här kommer de viktigaste råden från SMC för att vara säkrare i trafiken. Råden har till stor del samlats in av motorcyklisterna själva på olika forum.

Självklara ordningsregler

– Sköt om din motorcykel under vintern, byt däck, kolla bromsar och belysning. Kör alltid med minst halvljus.

– Skaffa ett MC-körkort innan du börjar köra hoj. Statistiken visar att 28 procent av dem som dör i MC-olyckor saknar körkort och de flesta äger inte ens en motorcykel. Låna därför inte ut din motorcykel till vem som helst.

– Kör aldrig påverkad av alkohol eller droger. Det låter som en självklarhet, men tyvärr är nästan en tredjedel av de som dör i trafiken på motorcykel påverkade. De flesta av dessa har inget körkort.

– Använd heltäckande skyddskläder och godkänd hjälm. Komplettera med ryggskydd. Skyddskläder i skrikiga färger syns bättre än svarta. Vill du sticka ut, kör med varselväst. Ta inte för givet att du syns, oavsett vad du har på dig.

Din körstil är viktig.

– Håll avståndet till andra trafikanter och skapa egna utrymmen. Kör mitt i din vägbana, det är tillåtet att ta plats och du syns bättre. Gena aldrig över i motsatt körbana. Ha handlingsberedskap – om något oväntat händer ska du kunna stanna inom siktsträckan.

– Utgå från att ingen ser dig och kör utifrån det. Lita inte på någon annan i trafiken än dig själv. Du själv är den viktigaste faktorn för din överlevnad.

– Kör aldrig om i en korsning eller vid en anslutande väg. Bilar kan svänga ut eller göra vänstersväng. De flesta dödsolyckor med andra trafikanter sker i korsningar.

– Hastigheten har en avgörande betydelse och i majoriteten av dödsolyckorna har hög fart bidragit till olyckan. Ju snabbare du kör, desto längre blir din reaktions- och bromssträcka.

– Anpassa fart och körstil efter vägmiljö, övrig trafik och gällande hastighet. En motorcyklist har inte råd att chansa.

– Kör aldrig över din förmåga och fall inte för grupptrycket när du är ute med dina hojkompisar. Det viktigaste är att komma fram, inte att vara först.

Övning ger färdighet

– Trafikverkets djupstudier visar att många MC-förare som varit med i olycka haft bristande bromsteknik. Välj en motorcykel med ABS-bromsar nästa gång. Träna bromsteknik på egen hand eller häng med SMC på en kurs i början av säsongen.

– Tre fjärdedelar av dödsolyckorna sker i kurvor. SMC erbjuder kurser i kurvteknik under hela MC-säsongen. På dem lär du dig att köra på kurviga vägar på ett effektivt och säkert sätt. En bonus är att det blir roligare att köra motorcykel.

– Visa hänsyn. I trafiken spelar alla i samma lag där ingen vill dödas eller skadas. Självklart vill vi alla komma säkert hem till dem vi älskar.

Källa: SMC

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser