Kör motorcykel som om du älskar livet!

MC-säsongen är här i stora delar av landet. Sveriges MotorCyklister, SMC, ber MC-förare och alla andra trafikanter som är ute på vägarna att visa hänsyn, oavsett hur många hjul man har på sitt fordon. Alla vill komma säkert hem till dem vi älskar.

Under 2021 minskade de allvarliga olyckorna samtidigt som MC-försäljningen sköt i höjden. Det är en trend SMC gärna ser en fortsättning på. Här kommer de viktigaste råden från SMC för att vara en säkrare MC-förare i trafiken. Råden har till stor del samlats in av motorcyklisterna själva. Din körstil är viktig!

– Håll avståndet till andra trafikanter och skapa egna utrymmen. Kör mitt i din vägbana, det är tillåtet att ta plats och du syns bättre. Gena aldrig över i motsatt körbana. Ha handlingsberedskap – om något oväntat händer ska du kunna stanna inom siktsträckan.

– Utgå från att ingen ser dig och kör utifrån det. Lita inte på någon annan i trafiken än dig själv. Du själv är den viktigaste faktorn för din överlevnad!

– Kör aldrig om i en korsning eller vid en anslutande väg. Bilar kan svänga ut eller göra vänstersväng. De flesta olyckor på MC med andra trafikanter sker i korsningar.

– Hastigheten har en avgörande betydelse och i majoriteten av dödsolyckorna har hög fart bidragit till olyckan. Ju snabbare du kör, desto längre blir din reaktions- och bromssträcka.

– Anpassa fart och körstil efter vägmiljö, övrig trafik och gällande hastighet. På våren är det mycket grus och potthål innan vägarna hinner sopas och åtgärdas efter vintern. En motorcyklist har inte råd att chansa!

– Kör aldrig över din förmåga och fall inte för grupptrycket när du är ute med dina hojkompisar. Det viktigaste är att komma fram, inte att vara först.

Ta hand om dig och din MC!

– Sköt om din motorcykel, byt däck, kolla bromsar och belysning innan du startar den för MC-säsongen.

– Skaffa ett MC-körkort innan du börjar köra hoj. Statistiken visar att över en tredjedel av dem som dör och skadas svårt i MC-olyckor saknar körkort. Många i denna grupp äger inte ens en motorcykel. Låna inte ut din motorcykel till vem som helst.

– Kör aldrig påverkad av alkohol eller droger. Det låter som en självklarhet, men tyvärr är nästan en tredjedel av de som dör i trafiken på motorcykel påverkade. De flesta av de påverkade omkomna MC-förarna hade inget MC-körkort.

– Använd heltäckande skyddskläder och godkänd hjälm. Komplettera med ryggskydd. Ta aldrig för givet att du syns, oavsett vad du har på dig! Hjälp dina medtrafikanter genom att göra dig så synlig som möjligt.

Övning ger färdighet!

– Flera studier visar att många MC-förare haft en bristande bromsteknik i samband med olyckor. De viktigaste är dels att välja en motorcykel med ABS-bromsar, dels att träna bromsteknik för att hantera motorcykeln vid en panikbromsning. 

– Tre fjärdedelar av singelolyckorna sker i kurvor. SMC erbjuder kurser i både broms-och kurvteknik i hela landet. Här är alla motorcyklister välkomna att lära sig köra på kurviga vägar och att bromsa på ett effektivt och säkert sätt. En bonus är att det blir roligare att köra motorcykel.

– Det är inte farligt att köra MC. Men det förutsätter att motorcyklister och trafikanter följer spelreglerna och gör allting rätt ute i trafiken.

Fler tips till motorcyklister och till andra trafikanter finns på SMC:s hemsida www.svmc.se

Annons

Annons

Senaste utgåvan