Kör hoj till jobbet

Genom att visa gemene man och beslutsfattare hur många vi motorcyklister är och att motorcykeln faktiskt fyller en praktiskt funktion i vardagen, i synnerhet i tätt trafikerade miljöer, hoppas organisationen Ride to Work på ett allmänt uppsving för motorcyklismen.

Ride to Work är en social och politisk aktion som inte är vinstdrivande.

Annons

Annons

Senaste utgåvan