Kör hoj till jobbet

Genom att visa gemene man och beslutsfattare hur många vi motorcyklister är och att motorcykeln faktiskt fyller en praktiskt funktion i vardagen, i synnerhet i tätt trafikerade miljöer, hoppas organisationen Ride to Work på ett allmänt uppsving för motorcyklismen.

Ride to Work är en social och politisk aktion som inte är vinstdrivande.

Annons

Annons