”Kilometerskatteförslaget – början på en katastrof”

Läs – tänk – stoppa!

Oppositionen vill införa ett kilometerskattesystem i Sverige. De tre röd-röd-gröna partierna s-v-mp vill att tunga lastbilar skall betala ytterligare 14 kronor per mil med en ny specialskatt. Förutom alla negativa ekonomiska konsekvenser finns det en mycket allvarlig oönskad effekt som inte belysts tillräckligt!

Om man väl byggt upp ett dyrt, avancerat absolut heltäckande övervakningssystem där alla tunga fordon via satelitövervakning kan övervakas på metern när hela tiden för att kunna beskattas – ger detta oanade- och oönskade möjligheter.

Om väl systemet är på plats kommer självklart snart krav om att även lätta lastbilar, distributionsbilar, bussar , taxi osv skall omfattas av detta ”effektiva beskattningssystem”. Med olika argument kommer snart personbilar, motorcyklar , arbetsmaskiner osv också att omfattas av detta ”briljanta” övervakningssystem.

Efter några år kommer myndigheterna – storebror – kunna se, följa, registrera och beskatta allt som rör sig.

Ur integritetssynpunkt är kilometerskatteförslaget början på en katastrof.

Säger vi ja till ett kilometerskattesystem kan vi lika gärna acceptera att operera in ett signalsändande chips bakom varje människas öra och varför inte också tatuera in en streckkod i pannan?

De partier och krafter som vill införa den här typen av övervakning kan inte tas på allvar när de i andra sammanhang hävdar att de vill värna om människors integritet!

Kilometerskatten måste stoppas inte bara på grund av de ekonomiska skadeverkningarna utan inte minst för att värna om vår integritet – vi vill inte ha ett totalövervakat kontrollsamhälle!

/Kenneth Winsborg

Annons

Annons

Senaste utgåvan