Ja till Viking Motor Park

Med 47 röster mot fyra blev det ett ja och godkännande av detaljplanen för Viking Motor Park när kommunens ledande politiker röstade och kommunfullmäktige Jessika Vilhelmsson kunde klubba igenom beslutet.
Nästa steg i processen är att miljödomstolen ska få säga sitt kring bygget; deras arbete kommer att bli att se till att anläggningen och bygget följer de miljölagar som finns.

Beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen men som läget ser ut nu kommer det att bli en motorpark, inte allt för långt ifrån Stockholm som länge har saknat en motorbanan på rimligt avstånd.

Annons

Annons

Senaste utgåvan