Inte tillåtet med alternativa regskyltar

Häromdagen friade Göta hovrätt en man från att ha använt andra registreringsskyltar än de som Transportstyrelsen tillhandahåller. Det kan uppfattas som att det är tillåtet att köra med andra registreringsskyltar än originalen. Det stämmer inte.

En man har blivit friad från åtal om märkesförfalskning för att ha skyltat om sin bil med registreringsskyltar som han köpt på nätet. Mannen dömdes först i Örebro tingsrätt för märkesförfalskning enligt brottsbalken (1962:700). Domen överklagades till Göta hovrätt som upphävde tingsrättsdomen och friade mannen. Eftersom skyltarna visade samma registreringsnummer som originalen förelåg inte fara i bevishänseende och det går då inte att döma till ansvar för brottet märkesförfalskning, resonerade hovrätten.

Men domen innebär inte att det är tillåtet att använda andra registreringsskyltar än de skyltar som utfärdas av Transportstyrelsen. Reglerna kring registreringsskyltar finns i förordningen om fordons registrering och användning (2019:383). Av reglerna framgår att:

  • När ett fordon registreras tillhandahåller Transportstyrelsen registreringsskyltar.
  • Registreringsskyltarna ska monteras på fordonet.
  • Fordonet får endast användas om det är försett med registreringsskyltar i föreskriven ordning.
  • Registreringsskyltarna ska vara väl synliga och hållas i sådant skick att de enkelt kan avläsas.
  • Det får inte sitta något klistermärke eller annat märke på registreringsskylten, med undantag för de kontrollmärken som tidigare skulle sitta på skylten. (Kontrollmärket avskaffades 2012.)

– Det är viktigt att förtydliga att hovrätten endast prövat om det innebar straffbar märkesförfalskning enligt brottsbalken att byta ut registreringsskyltarna mot andra egenhändigt skaffade registreringsskyltar med samma registreringsnummer. Och där gör man bedömningen att så inte var fallet. Det är dock fortfarande inte tillåtet att använda andra registreringsskyltar än de som Transportstyrelsen tillhandahåller. Men den frågan var inte uppe till bedömning i det aktuella målet, säger Christofer Kärrdahl, strateg vid Transportstyrelsen.

Vid användning av andra registreringsskyltar än de som Transportstyrelsen tillhandahållit kan man dömas till penningböter. Bötessumman är 2 500 kronor.

Källa: Transportstyrelsen

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser