Ingen trängselskatt för motorcyklar

I ”Samlad trafiklösning, Stockholmsregionen för miljö och tillväxt”, går nu att läsa följande på sid 33:

”Det har diskuterats att motorcyklar ska bli avgiftspliktiga. Vägverket har översiktligt undersökt möjligheterna för detta men har kommit till slutsatsen att avgiftsbelägga motorcyklar kommer att skapa en hel del problem som kan sammanfattas enligt följande:
– Större krav på fotografierna som kan ge integritetsproblem då andra än motorcyklar blir avbildade som t.ex. gående, cyklister,
– Därtill kan det bli trafiksäkerhetsproblem på grund av mc-förare som utövar otillåten slalomkörning och ”terrängkörning” vid avgiftsstationerna.”
Med andra ord så slipper vi undan trängselskatten på grund av vår förmåga att smita undan och ta oss fram när resten av trafiken står stilla.

Vad tycker du om Vägverkets slutsats? Är vi ett trafiksäkerhetsproblem, på gott och ont?

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser