Höjda hastigheter i Kalmar!

Det som är nytt på de tre sträckorna är att man genom att montera vajerräcke och dela av körbanorna i omvxlande två, omväxlande ett körfält tror sig kommer att sänka olyckorna kraftigt. Erfarenheterna från tidigare sträckor talar för att skadestatistiken kommer att dala, speciellt med tanke på att de olyckor som tidigare inträffat ofta hade med just möten att göra. De aktuella sträckorna kommer även att hastighetshöjas till 110 kilometer i timmen från de tidigare tillåtna 90. De sträckor som berörs är E22 mellan Em och Oskarshamn Norra (20 kilometer), E22 mellan Ålem och Mönsterås (65 kilometer) samt Riksväg 25 mellan Smedby och Karlsro (45 kilometer).

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser