Hjälmdebatten fortsätter: tvång i Vietnam

I Vietnams värme har många inte brytt sig om att ta på hjälmen. Det har i sin tur resulterat i att över 13 000 om året dör och över 11 000 skadas allvarligt. Hälften av dödsfallen beror på hjärnskador. Troligen hade många liv kunnat räddas om förarna och passagerarna burit hjälm vid olyckstillfället. Lagen som trädde i kraft i helgen tvingar alla som färdas på motorcykel i hela landet att ha hjälm på skallen.

Det är på grund av de många dödsfallen som lagen har kommit till från början. Missnöjet är stort i landet. Många vägrar hjälm och kallar dem riskokare. Dessa numera lagbrytare riskerar grova böter.

I många delar av Asien är det fortfarande lagligt att köra utan hjälm. Debatten om tvång har varit tuff även i USA där reglerna är olika beroende på stat.

Annons

Annons

Senaste utgåvan