Hastighetskamerorna i drift mellan Borås och Ulricehamn

Hastighetsöverträdelser är mycket vanliga längs den aktuella vägen. Vägen fanns med när Vägverket gjorde en förteckning över landets 100 farligaste vägar.

– Det är många bilister som kör för fort och riskerar både sitt eget och andras liv. Bara i år har det inträffat en rad dödsolyckor längs väg 40. Vi hoppas att hastighetskamerorna i kombination med att Vägverket bygger om korsningar längs vägen ska minska de allvarliga olyckorna, säger Kjell-Ove Strömberg, chef för trafikpolisen i Borås.

Skyltar längs vägen informerar om hastighetskamerorna. De fortkörare som dokumenteras av kamerorna blir under handläggningen kontaktade och lagförda. Vägverket står för installation och skyltning av hastighetskamerorna (ATK – automatisk trafiksäkerhetskontroll), medan polisen svarar för övervakningen och den dagliga driften.

Hastighetsöverträdelserna är ett av våra största trafiksäkerhetsproblem. Andra områden som både polisen och Vägverket prioriterar är trafiknykterhet och användningen av bilbälte.

Annons

Annons

Senaste utgåvan