Hastigheten sänks i Sverige den 15 september

– Syftet med de nya hastighetsgränserna är att rädda liv. Det sker genom att bättre anpassa hastighetsgränserna till vägens standard. Hastigheten är helt avgörande för konsekvenserna av en olycka. Om alla körde efter skyltad hastighet skulle 150 människoliv räddas varje år, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö i ett pressmeddelande.

De ändrade hastigheterna börjar skyltas om den 15 september. Det blir både höjningar och sänkningar av dagens hastighetsgränser. Dagens hastighetsgränser kompletteras med 40, 60, 80, 100 och 120 km/tim. Avsikten är att kopplingen mellan vägtyp och hastighetsgräns ska bli tydligare. Därmed ska trafikanterna få större förståelse för hastighetsgränserna och acceptera dem bättre än idag.

Denna etapp av översynen gäller de nationella vägarna, cirka 800 mil. I nästa etapp kommer hastighetsgränserna på övriga statliga vägar att ses över, cirka 2 000 mil. Ändringarna där genomförs under 2009.

Vad tycker du om den här förändringen? Känns det som att du får ”större förståelse” för hastighetsbegränsningen och acceptera dem bättre än idag? Diskutera här nedan.

Annons

Annons

Senaste utgåvan