Här står trafikpolisen: västra Sverige

Frågor:
1. Hur ser trafikövervakningen ut i ditt län i sommar?
2. Kommer ni att ha någon särskild övervakning runt midsommar?
3. Finns det några vägarbeten ni vill varna för?

Hans Benediktusson, chef trafikpolisen, Polismyndigheten i Hallands län
1. Trafikövervakningen sker på de största mest trafikerade, vägarna, E 6, riksväg 24, 25, 26 och 41. Den 12 och 13 juni samt 3 juli är det STCC motortävlingar i Falkenberg som drar på sig köer på länsväg 154 vid Ljungby utanför Falkenberg. Den 14 och 15 juli samt 18 augusti spelar Gyllene Tider med Per Gessle på Örjans Vall i Halmstad. Delar av stan kommer att vara avstängda. Den 16 och 17 juli är drar evenemanget ”Wheels and Wings” i Varberg många bilburna besökare. Trafiken brukar stå stilla i Varberg tidvis under dessa dagar.
2. Torsdag före midsommar kontrolleras trafiken mot kusten. Fokus på nykterhetskontroller särskilt på midsommardagen i de kustnära orterna. Erfarenheten visar att många kör dagen efter och har otillåtna alkoholhalter i blodet.
3. Inga planerade vägarbeten.

Bo Gustafson, chef för trafikpolisen, Polismyndigheten i Västra Götaland
1. Polisen bevakar riksväg 45 och E 20 med både hastighetskameror och traditionell övervakning. 20 stolpar finns på riksväg 45 under sommaren mellan Brålanda ner till Lilla Edet. Ytterligare 4 stolpar sätts upp på E 20 i sommar. Totalt kommer det att finnas 14 kameraskåp mellan Alingsås och norr om Vårgårda. Hastighet, nykterhet och bilbälteskontroller prioriteras.
2. Vid midsommar lägger vi största vikten på resdagarna den 24 och 27 juni. Riksväg 44 och 45 och E 6 från Uddevalla och uppåt bevakas under midsommar tillsammans med trafikpolisen Uddevalla Midsommarafton och midsommardagen ägnar vi mest åt nykterhetskontroller.
3. Trafiksituationen i Göteborg med byggandet av Götatunneln medför att trafik till och från färjorna får problem innan bilarna kommer ut på de stora lederna. Det skyltas dock bra så några stora problem bör inte uppstå.

Hans Henriksson, chef för trafikpolisen i Värmland
1. Trafikpolisen Värmland kommer att övervaka de större vägarna i länet. Följande större arrangemang kommer ske i länet där trafikpolisen kommer att finnas: Den 2 till 4 juli bevakas riksväg 62 på grund av Rally cross EM i Höljes. Den 9 och 11 juli bevakas riksväg 62 då det är dragspelsstämma i Ransäter. Den 14 och 18 juli bevakas riksväg 61 då Arvikafestivalen pågår. Den 27 juli bevakas riksväg 45.
2. Polisen övervakar E 18 och riksväg 45 hela midsommarhelgen med inriktning på nykterhet.
3. Inga kända vägarbeten.

Lars Pettersson, Polismyndigheten Västmanland
1. Övervakning av de mest olycksdrabbade delarna E 18, E 20, riksväg 66, 67 och 70 (Västerås – Sala). Riksväg 67 är numera försedd med Automatisk Trafik KontrolL, ATK. Inriktningen är nykterhet, hastighet och beteendebrott såsom korta avstånd och omkörningar i samband med möte. Övervakningen sker med dels laser, tripp-track/video och ATK-buss. Vi har video/tripptrack i del flesta av våra fordon.
2. Huvuddelen av styrkan arbetar torsdagen den 24 och söndagen den 27 juni för övervakning av midsommartrafiken.
3. 5 – 30 juli utförs asfalteringsarbeten på E 18 mellan Västerås och Köping. Trafiken i västlig riktning mot Köping kommer att omledas på andra vägar. På riksväg 66 mellan Ramnäs och Fagersta kommer asfalteringsarbeten och uppsättning av vajerräcke att utföras.

Kjell Larsson, chef för trafikpolisen, Polismyndigheten Dalarna
1. Vi prioriterar riksväg 70 och 80, länsväg 266 och riksväg 71. Många sommaraktiviteter kräver extra polisinsatser. Till exempel Solleröloppet på midsommarafton. Hela vecka 31 är det Classic Car Week i Rättvik då amerikanska bilar från hela Norden visar upp sig.
2. fokus på hastighet och rattfylleri under midsommar med synliga polisbilar och MC.
3. Vajerräcken ska sättas upp på väg 50 (Ludvika – Borlänge). Ny bro över Svärdsjöån. Beläggningsarbeten pågå hela sommaren i stora delar av Dalarna.

Källa: Tidningen Svensk Polis

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser