Här står trafikpolisen i sommar: södra Sverige

Frågor:
1. Hur ser trafikövervakningen ut i ditt län i sommar?
2. Kommer ni att ha någon särskild övervakning runt midsommar?
3. Finns det några vägarbeten ni vill varna för?
Så här svarade Polismyndigheterna i södra Sverige:

Hans Lundgren, chef för trafikpolisen, Polismyndigheten i Östergötlands län
1. Vi finns alltid på E4. Intensiv trafik mot Motala i samband med Vätternrundan, den 19 till 20 juni. Nykterhetskontroll och bilbältesanvändningen är viktiga bitar. Vi prioriterar första helgen i juli och månadsskiftet juli-augusti. Synlig övervakning under hemvändarhelgen 13-15 augusti.
2. E 4, E22 samt kustvägarna är en prioriterad sommarväg särskilt midsommarhelgen.
3. Inga större vägarbeten planerade.

Göran Bäckström, chef för trafikpolisen, Polismyndigheten i Jönköping
1. Trafikövervakningen i år kommer att vara något mindre i sommar än förra året. En stor MC-träff med cirka 15 000 deltagare pågår den 10 – 13 juni.
2. Midsommartrafiken är begränsad i länet.
3. På riksväg 31/33, en sträcka på 5 km, från Jönköping mot Nässjö sätts mittvajerräcken upp under stora delar av sommaren.

Lars-Olof Johansson, chef för trafikpolisen, Polismyndigheten i Kronobergs län
1. Polisen intensivövervakar E4an, riksväg 25 och riksväg 31 första hand. Evenemang som drar mycket folk och som i år blir extra besvärligt med anledningen av E4 ombyggnaden är samlarmarknaden i Markaryd den 22 augusti som drar cirka 50.000 besökande.
2. Under midsommarhelgen övervakas riksväg 25 till Halmstad och i första hand riksväg 25 och riksväg 31 med anledning av Ölandstrafiken som varje år är mycket intensiv i Kronobergs län till Öland. Vi samarbetar med trafikpolisen i Kalmar.
3. De vägarbeten som är aktuella är ombyggnaden på E4 från Skåne och 3 mil in i Kronobergs län som ska bli motorväg. Fram till 2006 nedsatta hastigheter och besvärliga avbarriärer.

Lars-Eric Andersson, trafikpolischef, Polismyndigheten i Kalmar län.
1. Kalmar är Sveriges turisttätaste län på sommaren därför kommer trafikpolisen att synas på 26 mil Europaväg och på Öland.
2. Midsommartrafiken bevakas som tidigare år, av hela trafikpolisenheten som tillsammans med trafikpolisen i närlänen, samplanerar övervakningen på E 22:an och väg 25, Karlskrona-Kalmar och Växjö-Kalmar. Ölandsbron och väg 136 övervakas av delar av trafikpolisen i eget län.
3. Inga vägarbeten är planerade att utföras under semesterperioden. Ändringen av hastigheten på delar av E 22:an och delar av väg 25 från nuvarande 90 km till 110 km/tim, kan orsaka mindre störningar eftersom man ska komplettera vissa delar med bättre skydd mot avåkning.

Rolf Andersson, chef för trafikpolisen, Polismyndigheten i Blekinge
1. Trafikpolisen i Blekinge län övervakar huvudvägen E 22. Denna väg är hårt belastad, speciellt under sommarmånaderna. Vägen har ett flertal korta hastighetsbegränsningar vid vägkorsningar och samhällen. Vår målsättning är att finnas på platser i samband med trafiktoppar. Publikdragande tillställningar är bland annat Sweden Rock Festival vid E 22 den 10 juni. Hastighetsbegränsning tidvis till 30 km/tim på E 22.
2. Midsommarhelgen brukar vara ett genomfartslän för trafik mot Öland, övervakning främst mellan Karlskrona och Kalmar län.
3. Beläggningsarbeten kommer att påbörjas i augusti månad på vissa delar av E 22.

Leif Andersson, chef för trafikpolisen, Polismyndigheten i Skåne
1. Polisen arbetar med hastighetsövervakning och nykterhetskontroller med begränsad personal under sommarmånaderna.
2. Midsommar i Skåne är ganska lugnt. Polisen kommer att kontrollera nykterheten på förare under midsommarhelgen.
3. Tre stora vägarbeten: E4 inom Örkelljunga kommun byggs om till motorväg, E6 mellan trafikplatserna Lomma och Borgeby samt E22 vid Bromölla. Vägombyggnad till motorväg.

Källa: Tidningen Svensk Polis

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser