Här står trafikpolisen i sommar: mellersta Sverige

Frågor:
1. Hur ser trafikövervakningen ut i ditt län i sommar?
2. Kommer ni att ha någon särskild övervakning runt midsommar?
3. Finns det några vägarbeten ni vill varna för?

Urban Bäckman, chef för trafikpolisen, Polismyndigheten i Stockholm
1. Koncentration till de större genomfartsvägarna och vägnäten vid Roslagen, Värmdö och Södertörn, där boende och trafikanter flerdubblas under sommarmånaderna.
2. Särskild inriktning mot rattfylleri i samband med midsommarfirandet i de nämnda områdena.
3. Av tradition är Stockholms vägnät under ständig ombyggnad under sommarmånaderna juni och juli eftersom trafikintensiteten är betydligt lägre.

Åke Lövh, chef för trafikpolisen, Polismyndigheten i Uppsala län
1. Polisen övervakar trafiken tillsammans med närpolisen genom kontroller av hastighet , nykterhet och användandet av säkerhetsutrustning som bilbälten och hjälmar. Vi arbetar i stort sett synligt i uniform och polismålade fordon. En del kommer att vara civila med videoutrustade fordon. De vägar som övervakas mest är E-4, E-18, riksväg 55 och 70 samt länsvägarna 290 och 288. På E-18 mellan Enköping och länsgränsen till Västmanland har polisen automatisk hastighetskontroll.
2. Inför midsommarhelgen sker övervakning torsdagen den 24 juni på E-4, E-18 och länsväg 288.
3. I länet pågår bygget av den nya E-4. Den sträcker sig från södra Uppsala till Mehedeby, en sträcka på åtta mil. Det är byggnationsarbeten i stort sett i alla större korsningar som korsar vägbygget.

Inge Carreman, chef för trafikpolisen, Polismyndigheten i Södermanland
1. Vi samordnar med polisgrupper i Nyköping och Eskilstuna. Malmamarknaden den 23 till 25 juli brukar ställa till med trafikproblem på riksväg 55 till riksväg 53 vid Malmköping.
2. Torsdag före midsommarafton och söndagen efter, arbetar samtliga poliser i tjänst under eftermiddag och kväll samt under midsommarafton.
3. På E4 är det beläggningsarbeten söder om Nyköping hela juni med avbrott i helger. Söderut till och med första veckan i juni och norrut resten av månaden. Det är även planerat ett beläggningsarbete norr om Nyköping.

Bernt Larsson, chef trafikpolisen, Polisen i Örebro län
1. Vi prioriterar E20 och E18 som har hög trafikintensitet. Nykterhetskontroller sker i samband med olika evenemang i länet.
2. Vi kommer att prioritera riksväg 50 norrut mot Dalarna samt E20 och E18. I första hand hastighets- och nykterhetskontroller.
3. Gå in på vägverkets webbplats www.vv.se för aktuell information.

Lars Pettersson, chef för trafikpolisen, Polismyndigheten i Västmanlands län
1. Som vanligt förlägger vi vår övervakning på de mest olycksdrabbade delarna av E 18, E 20, riksväg 66, 67 och 70. Delen Västerås – Sala , riksväg 67 är numera försedd med ATK. Inriktningen är nykterhet, hastighet och beteendebrott; korta avstånd och omkörningar i samband med möte. Övervakningen sker med laser, video och automatisk trafiksäkerhetskontroll från buss.
2. Huvuddelen av styrkan arbetar från torsdag den 24 till söndag den 27 juni för övervakning av midsommartrafiken.
3. Mellan 5 och 30 juli utförs asfalteringsarbeten på E 18 mellan Västerås och Köping. Trafiken i västlig riktning mot Köping kommer att omledas på andra vägar. På riksväg 66 mellan Ramnäs och Fagersta kommer asfalteringsarbeten och uppsättning av vajerräcke att utföras.

Evert Olsson, polisinspektör, Polismyndigheten i Gotland
1. Fokus på länsväg 140 (Visby -Tofta) och länsväg 148 (Visby – Fårö).
2. Under senare år har aktiviteterna minskat runt campingplatser koncentrationen finns i år främst i Visby. Vi har även beredskap att åka ut till olika campingställen för att främst bevaka nykterheten.
3. Cykelleden mellan Visby och Västergarn är precis avslutad. Annars mindre beläggningsarbeten.

Källa: Tidningen Svensk Polis

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser