Här finns trafikpolisen i norra Sverige

Polismyndigheten i Västerbottens län

För trafikpolisen i Västerbotten blir kontrollverksamheten rätt begränsad. Trafikövervakning sker i huvudsak på E4 mellan Umeå och Grimsmark. Grimsmark till Norrbottensgränsen E4. Vi prioriterar hastighet och farliga omkörningar. Riksväg 45 och E12 inom Lapplands landskap i Västerbotten. Automatisk trafiksäkerhetskontroller kommer att genomföras på E4 mellan Djäkneboda till Grimsmark i Robertsfors kommun. På Europaväg 12 mellan Umeå och Vännäs kommer dessutom ett antal automatiska trafiksäkerhetskontroller att vara i bruk.

Polismyndigheten i Västernorrlands län

Övervakning kommer att ske i huvudsak med bil och motorcykel. Vi utför hastighetskontroller, kollar bilbältesanvändningen och så gör vi naturligtvis alkohol- och drogkontroller.

Polismyndigheten i Norrbotten

Huvudinriktningen är hastighets- och nykterhetskontroll längs E4, E10, riksväg 45, 97 samt 94. Vi arbetar företrädesvis med övervakning av beteenden, hastighet och nykterhet. E4:ans sträckning mellan Piteå och Luleå är den del som prioriteras mest från trafikpolisen samt riksväg 97 mellan Luleå och Boden. Närpolisens möjligheter till trafikövervakningen kommer att vara begränsade men den övervakning som kommer att genomföras sker i huvudsak i tätortstrafiken och ha samma inriktning som trafikpolisen.

Polismyndigheten i Jämtlands län

På grund av ett mycket ansträngt personalläge kommer trafikövervakningen att gå på sparlåga. Vi prioriterar dock övervakning med mc, både civil och målade polisbilar. Nykterhet kommer också att stå i främsta rummet.

Polismyndigheten i Gävleborgs län

Hälften av personalen är på semester. Cirka tio poliser kommer att arbeta under sommaren. Vi kommer att bedriva trafikövervakningen på E4 och riksväg 80. Vi kontrollerar nykterhet, hastighet, bilbältesanvändning samt beteende. Övervakningen sker med målade bilar samt motorcykel.

Källa: Svensk Polis

Annons

Annons

Senaste utgåvan