Gratis försäkring i ett år vid köp av ny KTM

I kampanjen Fri försäkring ingår delkasko (brand, glas, stöld, maskinskada) och vagnskadeförsäkring under ett år, med start från köp av landsvägsmotorcykel från KTM. Kampanjen omfattar modellerna LC4, LC8 samt RC8.

Annons

Annons

Senaste utgåvan