Gäller trafikförsäkring vid bankörning?

Johan Hellström på SMC har skrivit ett långt dokument om vad som är problemet med trafikförsäkringen när det gäller bankörning. Försäkringsbolagen kan i större utsträckning själva bestämma vad som gäller för vagnskada vid bankörning men trafikförsäkringen är mer styrd av lagen. När det gäller vagnskadeförsäkringen så tillåter Länsförsäkringar och Tennant bankörning men med dubel självrisk. Folksam och Salus Ansvar konstaterar bara att den gäller. Trygg-Hansa och If tillåter ej bankörning. Trygg-Hansa tillåter dock de kurser som SMC anordnar.

Nedanstående är sammanställt av Johan Helström och behandlar de problem som finns med trafikförsäkringsdelen. Trafikförsäkringen styrs av TrafikSkadeLagen (TSL) och finns att läsa på internet via länken nedan.

Det är paragraf 1 som är intressantast:
1 § Denna lag gäller trafikförsäkring för motordrivet fordon och ersättning från trafikförsäkring för skada i följd av trafik med motordrivet fordon (trafikskadeersättning). Lagen tillämpas dock ej på
1. motordrivet fordon som är avsett att föras av gående,
2. motordrivet fordon när det användes för tävling, träning, övningskörning, uppvisning eller liknande ändamål inom inhägnat tävlingsområde,
3. motorredskap med en tjänstevikt av högst 2 000 kg som är inrättat huvudsakligen som arbetsredskap och som varken är eller bör vara registrerat i vägtrafikregistret.
Har till motordrivet fordon som omfattas av lagen kopplats fordon av annat slag, tillämpas lagens bestämmelser om skada i följd av trafik med motordrivet fordon på fordonskombinationen i dess helhet. Lag (2001:562).

På punkten 2 så står undantaget som alla diskuterar. Läser man det ordagrant så innebär det alltså att Trafikskadelagen GÄLLER på inhägnat tävlingsområde för alla och allting förutom just det motordrivna fordon som uppfyller ovanstående krav. Det innebär alltså att om du kommer till ett inhägnat tävlingsområde med bil och ett släp lastat med en mc. Så gäller alltså trafikförsäkringen på bilen men inte för motorcykeln även om båda är på ett inhägnat tävlingsområde (förutsatt att avsikten med bilen vara att transportera dit motorcykeln och att avsikten med motorcykeln var att köra på banan).

Inhägnat tävlingsområde, vad är det?
Eftersom det i punkt 2 ovan både står inhägnat- och tävlings-, innebär det att området för att klassas som inhägnat tävlingsområde måste vara både inhägnat och användas för tävling. En flygplats räcker alltså inte. Ett tävlingsområde som inte är inhägnat räcker inte heller. Platser som troligtvis är inhägnade tävlingsområden är t ex Anderstorp, Gelleråsen, Mantorp, Knutstorp, Linköpings motorstadion (Sviestad).
Kinnekulle, Härnösand, Gotland och Sturup är lite mer tveksamma eftersom de antingen inte är godkända för tävling eller för att det inte tävlas där längre (Sturup).
Det har aldrig dragits upp i domstol ett mål som har definierat vad ett inhägnat tävlingsområde är. Ingen i Sverige vet alltså vad som är ett inhägnat tävlingsområde och vad som krävs för att det skall klassas som ett inhägnat tävlingsområde. Däremot finns det många som gör egna tolkningar på detta. För att du skall vara så säker som möjligt på vad som gäller så tänk på att i lagen står det endast ”inhägnat tävlingsområde” ingenting mer. Alla tolkningar av detta är alltså spekulationer.

Undantagen, tävling, träning, övningskörning, uppvisning eller liknande ändamål:
Om du kör ut med ett fordon på ett inhägnat tävlingsområde och avsikten med fordonet är att köra en tävling, träning, övningskörning, uppvisning eller liknande ändamål gäller inte din trafikförsäkring. Vad dessa undantag står för har aldrig avgjorts i en domstol och därför kan ingen (INGEN) i Sverige säga vad som gäller vid olika typer av körning på inhägnat tävlingsområde. Skall du ställa upp i en roadracingtävling eller träna tillsammans med andra roadracingförare borde det vara klart att trafikförsäkringen inte gäller. Läser man lagen borde det också gälla när du övningskör (t ex träna inför att ta körkort), uppvisning (t ex Stuntförare som underhåller publiken) eller liknande ändamål. Diskussionen som pågår just nu (våren 2004) är hur man skall tolka dessa undantag. Framförallt är det övningskörning och träning som det diskuteras mest om. Syftar lagen på all träning eller syftar den på träning inför tävling? Övningskörning är det övningskörning inför att ta körkort eller kan även de som har körkort övningsköra (t ex när man deltar i en kurs). Vissa hävdar att all form av åkning (när man åker runt, runt) på inhägnat tävlingsområde går in under denna klassning, vissa menar dock att om du har en organiserad kurs med avsikt att öka trafiksäkerheten så skall trafikförsäkringen gälla.
Eftersom det inte är avgjort i domstol vad som gäller kan man idag bara spekulera i vem som har rätt.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser