Fyra av fem motorcyklar är i gott skick

Foto: Olof Holdar

Bilprovningens besiktningsstatistik för 2020 visar att Sveriges motorcyklar är i gott skick – något som känns positivt inför stundande hemester. En förklaring, utöver korta körsträckor, är att motorcyklarna vårdas väl av sina ägare. Totalt godkändes hela 78 procent utan anmärkning. 

Under 2020 kontrollbesiktade Bilprovningen närmare 33 000 motorcyklar*. 78 procent godkändes utan anmärkning, trots en genomsnittsålder om 17 år. 

Engagerade ägare

Det goda skicket förklaras delvis av en kort säsong och att motorcyklar inte färdas lika långa sträckor som andra fordonsslag, men också av ett stort engagemang hos ägarna för sina fordon och att underhålla dem. 

– Vi gläds åt att motorcyklister är så måna om sina hojar och deras skick. Det känns oerhört positivt inte minst i år när allt fler väljer att semestra hemma och färdas på våra vägar, säger Per-Anders Blommefors, besiktningsansvarig på Bilprovningen.

Anmärkningar på halvljus vanligast
Sammanlagt underkändes var femte (22 procent) motorcykel. De vanligaste anmärkningarna avsåg halvljus, kedjor, skylt- och stopplyktor, slitna däck samt avsaknad av reflex. 

Var tionde motorcykel (11 procent) underkändes med krav på efterkontroll vilket innebär att fordonet måste uppvisas på nytt för att säkerställa att felen åtgärdats. 

Många brister som upptäcks kan också hänföras till ”modifieringar” av större eller mindre omfattning som ägaren gjort på sin motorcykel och som inte kan godtas ur trafiksäkerhets- och miljösynpunkt. Det kan till exempel gälla ändrad belysning och utbytta eller ombyggda avgassystem som inte uppfyller bullerkraven.

Särskilt välvårdade hojar i Gävleborgs län
Högsta andelen underkända motorcyklar hade Norrbottens län med 25,6 procent. Lägsta andelen underkända hade Gävleborgs län med 18,1 procent.  

Besiktningsintervall för motorcyklar
Motorcyklar kontrollbesiktas för första gången efter fyra år i trafik och därefter vartannat år. 

*) Bilprovningen är ledande på kontrollbesiktning av motorcyklar med strax över 30 procent av den totala marknadsvolymen. 

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser