Fylleristkampanj på matborden

Med början den 5 april och fram till mitten av maj finns Vägverkets kampanj varje dag på matborden i Norrbotten och Västerbottens län. På mjölkpaketen finns nämligen en kort informationstext med en bakgrund om rattfylleriets negativa effekter i trafiken.

På mjölkpaketen går det bland annat att läsa att: var 60:e timme dödas en människa på grund av rattfylleri, att tre människor skadas allvarligt per dygn på grund av rattfylleri och att hälften av alla unga förare som dödas i trafiken är påverkade av alkohol och droger.

Vägverket Region Norr arbetar på olika sätt för att få en positivare utveckling ifråga om olycksfalls-statistiken. Ett av orosmolnen är ökningen av alkoholkonsumtionen, vilken på sikt kan vara ett stort hot mot nollvisionen. Ökad alkoholkonsumtion påverkar direkt en ökning av rattonykterheten i trafiken.
Vägverket Region Norr arbetar, som ett led i bland annat Kraftsamling Västerbotten, mycket aktivt för en ökad efterfrågan av alkolås.

Annons

Annons

Senaste utgåvan