Försäljningsrekord för Pierer Mobility Group

Med 332 881 motorcyklar (föregående år: 270 407) sålda under räkenskapsåret 2021, uppnådde PIERER Mobility, som står bakom motorcykelmärkena KTM, Husqvarna och GASGAS, sitt 11:e rekordår i rad, i det här fallet med en försäljningsökning på 23 %. 

I Europa var försäljningsvolymen cirka 120 000 motorcyklar och cirka två tredjedelar av motorcyklarna (ca 210 000) såldes på marknaderna utanför Europa och här i synnerhet i Nordamerika, Indien och Australien.

Annons

Annons

Senaste utgåvan