Förre rikspolischefen vill höja hastigheten på motorvägarna

Genom höjda hastighetsbegränsningar på motorvägar från 110 till 120 kilometer (100 på 90-motorvägarna) i timmen ökar visserligen olycksriskerna, tror Björn Eriksson. Men Björn är övertygad om att en sådan höjning i gengäld skulle leda till en större acceptans för sänkta hastigheter på landets övriga vägar. Vanliga 90-vägar bör skyltas om till 80 kilometer i timmen. 70-vägarna bör delas i två delar, där den säkrare delen höjs till 80 och den osäkrare delen sänks till 60 kiometer i timmen. På landets 50-vägar borde det bara vara tillåtet att köra maximalt 40 kilometer i timmen, anser Björn.

Björn är övertygad om att en sådan här åtgärd skulle sänka medelhastigheten på vägarna, vilket i sin tur beräknas spara mellan 50 till 100 människoliv.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser