Folksam ger 15% rabatt för ABS

Pressrelease från Folksam;

Folksam sänker försäkringspremie med målet att minska antalet svåra och dödliga mc-olyckor

Låsningsfria bromsar, så kallade ABS-bromsar, skulle halvera andelen svåra och dödliga skador vid motorcykelolyckor. Men trots att 1 200 olyckor skulle kunna förhindras, saknar 93 procent* av landets motorcyklar ABS. Som ett sätt att få fler förare att välja säkrare motorcyklar, sänker Folksam från 1 maj försäkringspremien med 15 procent för tvåhjuliga motorcyklar med ABS-bromsar.

De senaste tio åren har andelen svårt skadade och dödade mc-åkare ökat med närmare 60 procent, bland annat beroende på antalet motorcyklar i trafik har ökat. 2009 blev cirka 2 500 mc-åkare svårt skadade eller dödade i olyckor.**

Om alla motorcyklar var utrustade med ABS-bromsar skulle andelen svåra och dödliga skador kunna halveras. Ändå är det bara 7 procent av den totala marknaden och cirka en tredjedel av alla nya motorcyklar som har ABS-bromsar.

– ABS-bromsar är det största som hänt inom säkerhetsutvecklingen för motorcyklar. Det är den enskilt viktigaste skyddsåtgärden för att rädda liv bland motorcyklister utöver hjälm. Som mc-åkare är man oerhört utsatt och nästan varje olycka innebär personskador. Så är det inte vid bilolyckor, där leder en av tio olyckor till personskador, säger Maria Krafft, funktionschef Trafik och miljö Folksam.

Låsningsfria bromsar känner av när hjulen börjar låsa sig vid en kraftig inbromsning. Då minskar bromskraften, vilket gör att man kan styra och bromsa samtidigt. ABS-bromsarna kan på det viset hjälpa föraren ur en farlig situation.

För att stimulera förarna att välja säkrare motorcyklar, vilket kommer att leda till färre svåra olyckor, sänker Folksam från 1 maj försäkringspremien med 15 procent för motorcyklar med ABS-bromsar.

– Det är egentligen ofattbart att motorcyklar fortfarande kan säljas utan ABS-bromsar. Genom premiesänkningen hoppas vi att allt fler väljer säkra motorcyklar, och att det i sin tur också sätter press på tillverkarna att utrusta fler av sina motorcyklar med ABS, säger Maria Krafft.

* Fakta från undersökning gjord av Vägverket, Vectura och SMC (Svenska Motorcyklister) 2009
** Svårt skadade: SIKA statistik 2009:24. Antal dödade: Vägverket, skade- och olycksstatistik

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser