Fler motorcyklar kom ut på vägarna år 2007

Sammanlagt nyregistrerades 21 047 motorcyklar under hela förra året. Året dessförinnan, 2006, var motsvarande siffra 17 794. Ökningen var alltså 18,3 procent.

En förklaring till den högre siffran är kraven för Euro 3. De motorcyklar som inte uppfyller avgaskraven får inte registreras år 2008, därför har många importörer, handlare och privatpersoner passat på att registrera sina omoderna motorcyklar innan lagen hann träda i kraft.

Bland mopeder var ökningen liten, knappt en procent. Fyrhjulingar och ATV ökade med nästan 30 respektive drygt 20 procent.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser