Farten sänks på vägar med vajerräcke

De första vajerräckena som byggdes för tio år sedan har gett resultat med färre olyckor, åtminstone där hastighetsgränsen är 90 kilometer i timmen. De vägar med 110 som gräns har dock sett fler olyckor, trots räckena. Därför sänks farten på dessa 2+1-vägar till 100 kilometer i timmen. Nästa år väntas ändringarna ha trätt i kraft.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser