Farten dödar

Vägsträckor som får en hastighetssänkning från 110 km/tim till 90 km/tim är:

Kronobergs län

Väg 25, Ljungby – Sjöatorp; 29,2 km
Väg 25, Bolmaryd – Ljungby; 9,2 km

Kalmar län

E 22 Blekinge länsgräns – Bergkvara; 2,8 km
Väg 33, Vimmerby – Toverum; 13,3 km

Blekinge län

E22, Jämjö – Kalmar länsgräns; 11,7 km

Kortsiktigt sänker Vägverket nu permanent hastigheterna på de mest olycksdrabbade 13-metersvägarna, från 110 km/tim till 90 km/tim. I nästa steg pågår planering och arbete med att tillskapa mötesfria vägar och säkra sidoområdena samt säkra korsningar, där det är möjligt. Det sker genom att omdisponera vägytan till 2+1 körfält och förse vägen med en mittbarriär (livlina) och motsvarande räcken förbi farliga hinder i sidoområdet. Efter vunna erfarenheter kommer Vägverket åter pröva om det går att höja hastigheten till 110 km/tim.

Annons

Annons

Senaste utgåvan