Färre tog motorcykelkörkort under 2010

Är det allt för krångligt, tidsödande och dyrt att ta körkort, eller är det finanskrisen som tynger? Kanske, men det kan också vara så att intresset för motorcyklar minskar. Har det rentav blivit töntigt att köra motorcykel? Trafikverkets statistik visar att 12 548 personer tog körkort under 2004, att jämföra 7 423 under 2010, minskningen är hela 41%. Bland kvinnorna är det ännu värre, sedan 2005 har antalet minskat från 2 242 till årets 1 211, en minskning av 46%. Se statistiken hos Trafikverket.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser