Färre döda på vägarna: Sverige på andra plats

Europeiska transportsäkerhetsrådet, European Transport Safety Council (ETSC), har släppt en ny så kallad PIN-rapport. PIN står för Road Safety Performance Index, och är ett mått på hur säkra vägarna i våra länder är.

ETSC har satt antalet dödsfall i trafiken i relation till antalet invånare i respektive land, och dessutom jämfört med motsvarande siffra från år 2001.

På första plats ligger Malta, med 37 döda per miljon invånare. Tvåa är Sverige, med 43 döda per miljon invånare – eller 0,0043%. Långt längre ned i listan finns länder som Danmark (0,0072%), Portugal (0,0083%) och Polen (0,0143%). Jumboplatsen går till Litauen, där 148 per miljon dött i trafiken.

USA (som får vara med för jämförelsens skull) ligger på 122 döda per miljon, vilket faktiskt är sämre än länder som Italien, Ungern, Tjeckien och Cypern.

Utvecklingen är glädjande, samtliga länder har förbättrat sin statistik markant jämfört med förra mätperioden – Sverige har gått ned med hela 28%.

Dock ska man komma ihåg att detta endast är en jämförelse med invånarantalet i respektive land, ingen hänsyn har tagits till exempelvis antalet fordon eller fordonsmil. Det går alltså inte att rakt av jämföra länderna och konstatera att det är dubbelt så falrigt att köra motorcykel i Portugal som i Sverige – trots att dödssiffran är dubbelt så hög där.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser