EU tillsätter utredning om vajerräcken

EU har påbörjat en fullständig utredning om vajerräckenas vara eller icke vara på grund av att de tros ligga bakom det ökade antalet allvarliga mc-olyckor. Det är den europeiska kommittén för standardisering, som beslutar om riktlinjer för industrin, som har fått i uppdrag att utreda användningen av barriärerna.

Vajerräcken är redan förbjudna i ett flertal europeiska länder, så som Storbritannien, Österrike, Norge och Nederländerna.

Thomas Andersson, presskontakt hos Vägverket, säger att de arbetar med att utveckla vajerräckena i Sverige och att de har tagit åt sig av den kritik de fick av SMC. Han känner dock inte till utredningen men säger att de oftast följer riktlinjer och beslut som läggs fram av EU.

Vad tycker du, ska vajerräckena förbjudas, eller går de att förbättra?

Annons

Annons

Senaste utgåvan