Enkät om att köra hoj i Stockholm

Ingen utvärdering av motorcyklar i bussfil har gjorts under de 30 år det varit tillåtet. Sveriges MotorCyklister vill nu ändra på det och har startat en enkät där du som pendlar på motorcykel i Stockholm får vara med och svara på frågor. 

Möjligheten att köra i bussfil kan vara en mycket viktig trafiksäkerhetsåtgärd av motorcyklisterna som kör MC in och ut ur city. Motorcyklar glöms tyvärr ofta bort då infrastruktur planeras och i samband med drift och underhåll.” skriver SMC

Frågorna har tagits fram tillsammans med VTI och gäller utöver bussfil även saker som allmänt användande, SMC:s kurser och varför du pendlar med hoj. SMC vill ha ditt svar senast 15 augusti. Resultatet kommer att presenteras på bland annat Tylösandsseminariet 7-9 september. 

Svara på enkäten här!

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser