Efterlysta registreringsskyltar minskar i antal

Sedan 2015 minskar antalet efterlysta registreringsskyltar. De senaste fem åren har antalet efterlysta skyltar minskat med 30 procent. Men det finns ingen tydlig förklaring till varför.

Förra året efterlystes 13 504 stycken registreringsskyltar, vilket är 30 procent färre jämfört med år 2015 då det var 20 269 stycken.

– Vi kan konstatera att det de senaste fem åren kontinuerligt har blivit färre efterlysta skyltar vilket så klart är positivt. Vad minskningen beror på är däremot svårt att säga, berättar Christofer Kärrdahl som är strateg på Transportstyrelsen. En bidragande anledning till att antalet försvunna skyltar minskar kan vara att fler och fler bilförsäljare skruvar fast registreringsskylten direkt i bilen, utan att använda sig av registreringsskylthållare. Det blir då svårare att stjäla skylten och mindre troligt att tappa den.

Det är svårt att se tydliga orsaker till varför registreringsskyltar försvinner. En orsak kan vara att en skylt har varit dåligt fastsatt och till exempel lossnat under färd på väg eller om man har kört in i en snödriva. En annan orsak kan vara att skylten har blivit stulen. Oavsett anledningen så måste den snarast ersättas. Förlusten kan anmälas till Polisen som då efterlyser skylten. De kan också utfärda en provisorisk registreringsskylt. En bil som saknar registreringsskylt får bara köra kortast lämpliga väg till en polisstation för att få en provisorisk registreringsskylt.

En uppgift om att en skylt är efterlyst finns kvar i vägtrafikregistret i två års tid innan den gallras bort. Återfunna skyltar ska rapporteras till Polisen som då tar bort efterlysningen.

Ny skylt på tre dagar

Den som behöver en ny skylt kan själv beställa den på Transportstyrelsens webbplats via en e-tjänst inom vägtrafik som heter Registreringsskylt beställ. Det är fordonsägarens ansvar att beställa en ny registreringsskylt från Transportstyrelsen, men Polisen kan också beställa en ny skylt om någon gör en förlustanmälan. Skylten tillverkas påföljande dag och skickas ut till mottagaren samma dag som den tillverkas. Skylten når mottagaren dagen efter tillverkningen (alltså 2 dagar efter beställning).

E-tjänst Registreringsskylt – beställ

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser