Effektiv hastighetsövervakning

Polisen koncentrerar hastighetsövervakningen till sträckan mellan Berga och Älgviken eftersom denna del av Nynäsvägen tillhör de mest olycksdrabbade vägarna i Stockholms län. Den automatiska hastighetskameran är placerad i en polisbuss som ställs upp på strategiska platser under april och maj.

Målsättningen är att alla som färdas på Nynäsvägen ska vara medvetna om hastighetsövervakningen. Trafikanter och kringboende informeras om hastighetsövervakningen genom skyltar längs vägen, annonser, utskick i brevlådor och direkt genom samtal med NTF-funktionärer till exempel vid färjeterminalen i Nynäshamn.

Samtidigt pågår Vägverkets planeringsarbete för utbyggnaden av Nynäsvägen till en fyrfältig väg.

Övervakningen på Nynäsvägen ingår i projektet ”Lite lugnare tempo” som är ett samarbete i Stockholms län mellan Vägverket, polisen, aktuella kommuner, NTF och Länsstyrelsen.

Annons

Annons

Senaste utgåvan