Dyrare trafikförsäkring med nya budgeten

Det som är intressant i budgeten för motorcyklister är att en ökad kostnad kommar att föras över på trafikförsäkringen.

Detta kommer självklart att öka premiekostnaden och de som drabbas hårdast är de som kör sportiga bilar, unga som bor i storstad och vi som kör motorcykel.

I budgeten hittar vi när det gäller kommunikationer en notering om att statens kostnaderna för sjukpenning och sjukersättning vid trafikolyckor överförs till försäkringsbolagen. Detta bör enligt Regeringen även gälla befintliga skador, där en extra skatt nu skall utgå och täcka kostnaderna. En sådan speciell skatt vill Regeringen införa från 1 juli 2007. Ett förslag kring detta och en utredning av förändringen för trafikförsäkringen kommer under våren.

Annons

Annons

Senaste utgåvan

Annonser